Kvalitetsgaranti

Jag har F-skatt samt ansvarsförsäkring och driver all verksamhet inom ett delägt handelsbolag tillsammans med min make, orgnr. 969607-3734.  

International Coach Federation
I mina uppdrag som diplomerad och professionell coach enligt ICF´s standard, följer jag de etiska riktlinjerna som finns för yrket. ICF, International Coach Federation, är världens största branschorganisation för professionella coacher. (Läs mer på ICF Global och ICF Sverige) Organisationen har fler än 14000 medlemmar i mer än 80 länder. I Sverige är det drygt 400 medlemmar. ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering och sprida kunskap om de positiva effekterna coachning har på individ, organisation och samhälle. Till ICF kan du vända dig om du inte är nöjd med coachningen eller mitt bemötande.

Definition av professionell coachning enligt ICF
Coachning är ett partnerskap mellan coach och klient, där klienten genomgår en tankeprovocerande och kreativ process som inspirerar honom eller henne att maximera sin personliga och professionella potential.

  • En professionell coachrelation: En professionell coachrelation existerar dÃ¥ coachningen omfattas av en affärsmässig överenskommelse som definierar bÃ¥da parternas ansvar.
  • En professionell coach: En professionell coach praktiserar ICF:s kärnkompetenser och hÃ¥lls ansvarig enligt ICF:s etiska riktlinjer.

För att klargöra olika roller i coachrelationen är det ofta nödvändigt att skilja mellan klienten och sponsorn. I vissa fall är klienten och sponsorn samma person och benämns då som klient. I fall då dessa är olika personer har Internationella Coach Federationen definierat dessa roller som:

  • Klient: Klienten är personen som blir coachad
  • Sponsor: Sponsorn är enheten, inklusive dess representanter, som betalar för och/eller arrangerar coachningservicen.

Coachkontrakt eller coachöverenskommelser skall under alla omständigheter tydligt etablera rättigheter, roller och ansvar för såväl klient som sponsor om dessa inte är samma person.

Standard för etiskt uppförande
ICF:s professionella coacher strävar efter att visa ett beteende som speglar en positiv inställning till coachyrket. De är respektfulla mot olika inställningar till coachning och erkänner att de omfattas av relevanta lagar och förordningar.

Allmänt yrkesmässigt uppträdande i rollen som coach:
1. Jag kommer inte att göra några offentliga uttalanden som är falska eller missvisande om vad jag erbjuder som coach. Jag kommer inte heller att göra falska anspråk i skriftliga dokument som är relaterade till coachningsyrket, min ackreditering eller ICF.

2. Jag kommer att korrekt informera om mina coachningskvalifikationer, expertis, erfarenheter, certifieringar och ICF-ackreditering.

3. Jag kommer att erkänna och uppskatta andra coachers ansträngningar och bidrag utan att felaktigt presentera dem som mina egna. Jag förstår att överträdelser kan komma att medföra juridiska konsekvenser från tredje person.

4. Jag kommer i alla lägen att respektera personliga ämnen som kan påverka, hindra eller störa min prestation som coach eller mina professionella coachrelationer. När fakta och omständigheter så kräver kommer jag att söka professionell assistans och besluta vilka aktiviteter som behövs – inklusive bedömningen att skjuta upp eller avsluta coachningsrelationen.

5. Jag kommer att uppföra mig i enighet med ICF:s etiska riktlinjer i alla utbildnings-, mentorskaps- och övervakningssituationer.

6. Jag kommer att genomföra och rapportera forskning med kompetens, ärlighet och inom allmänt accepterad vetenskaplig standard. Min forskning kommer att genomföras med nödvändig tillåtelse och medgivande från de involverade och med en inställning att skydda deltagarna från potentiell skada. All forskningsverksamhet skall genomföras i enlighet med det lands lagar där forskningen genomförs.

7. Jag kommer att underhålla, lagra och förstöra all dokumentation som skapas i samband med coachningsutövandet på ett sätt som förordar sekretess, säkerhet och personlig integritet inom ramen för relevanta lagar och överenskommelser.

8. Jag kommer att använda ICF:s medlemsinformation (telefonnummer, e-postadresser, m.m.) enbart på det sätt och i den omfattning som är auktoriserat av ICF.

Intressekonflikter:
9. Jag kommer att undvika intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter och öppet avsluta sådana konflikter. Jag kommer att erbjuda mitt tillbakadragande när sådana konflikter uppstår.

10. Jag kommer att informera min klient och dennes sponsor om all kompensation från tredje part som jag betalar eller mottager för klientreferenser.

11. Jag kommer enbart att idka byteshandel för tjänster, material eller annan ickemonetär kompensation så länge det inte påverkar coachningsrelationen.

12. Jag kommer inte avsiktligen att dra personlig, professionell eller ekonomisk fördel av coach-klientrelationen annan än den kompensation som överenskommits i kontraktet eller överenskommelsen.

Professionellt uppförande med klienter:
13. Jag kommer inte avsiktligen att ge missledande eller falska löften om vad klienten eller sponsorn kommer att få ut av coachningsprocessen eller av mig som coach.

14. Jag kommer inte att ge mina potentiella klienter eller sponsorer information eller råd som jag vet eller tror kan vara missvisande eller falska.

15. Jag kommer att ha tydliga överenskommelser eller kontrakt med mina klienter och sponsorer. Jag kommer att följa alla överenskommelser eller kontrakt som görs inom ramen för den professionella coachningsrelationen.

16. Jag kommer i början av varje coachningsrelation att noggrant förklara och försäkra mig om att min klient och sponsor förstår vad coachning är, hantering och begränsning av konfidentiell information, finansiell överenskommelse och andra villkor i vår coachningsöverenskommelse eller -kontrakt.

17. Jag är ansvarig för skapandet av tydliga, lämpliga och kulturellt känsliga gränser som underlättar eventuell fysisk kontakt som jag kan komma att ha med mina klienter eller sponsorer.

18. Jag kommer inte att bli sexuellt involverad med någon av mina klienter eller sponsorer.

19. Jag kommer att respektera klientens rätt att avsluta coachning under vilken del av processen som helst, inom ramen för överenskommelsen eller kontraktet. Jag kommer att vara uppmärksam på när min klient inte längre får utbyte av vår coachningsrelation.

20. Jag kommer att uppmuntra klienten eller sponsorn till förändring om jag tror att klienten eller sponsorn kan få bättre utbyte av en annan coach eller resurs.

21. Jag kommer att föreslå min klient att uppsöka andra professioner om jag anser det lämpligt eller nödvändigt.

No less. No limit.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.