Meningen med livet; här är svaret du letat efter

Finns det något jag tror alla människor alltid har haft gemensamt, genom såväl historien som inom olika kulturer och i olika delar av världen, så är det sökandet efter meningen med livet. Big issue, guys! Ska jag verkligen blogga om en sådan sak – eller är det kanske att begå viralt självmord? Nåja, den ointresserade faller nog ifrån redan vid rubriken…

Tänk att något så ofrånkomligt och naturligt som att ha fått ett liv att förvalta, kan skapa så många, djupa och svåra frågor att vi drivs att både söka – och ibland till och med ifrågasätta – meningen med det? Har det hänt dig någon gång? Har du i någon period av livet tampats med känslor av meningslöshet, hopplöshet och förtvivlan eller bara undrat vad allt egentligen går ut på? Ja, i så fall är du inte ensam. Det har jag med. Inte som i en depression, utan helt enkelt bara på ett rent och djupt existentiellt plan.

Det är ingen slump att Paul Gaugins (1848-1903) kanske mest berömda målning har titeln ”Var kommer vi ifrån? Vad är vi? Vart är vi på väg?”

Woher_kommen_wir_Wer_sind_wir_Wohin_gehen_wirSom riktigt liten satt jag enligt min mors utsago gärna på en sten eller stubbe i naturen, åt blåbär, tultade runt och plockade bland stenar och pinnar, samtidigt som jag sjöng om livet för mig själv. Mer eller mindre osammanhängande ordramsor födda ur nuet. För livet och till livet. Mina föräldrar hade visst mer än en gång roligt, när de tjuvlyssnade på mig där och då. En erfarenhet många föräldrar delar.

Längre upp i åldern vaknade ett mer medvetet andligt sökande till liv. Under tonåren var jag aktiv inom Kyrkans Ungdom efter att ha upplevt vad jag då såg som ”att ha blivit frälst”, i samband med Up with peoples uppträdande på den gigantiska finlandsfärjan Mariella, mellan Stockholm och Helsingfors. Längtan efter en djupare mening, samhörighet med människor i hela världen och en tro på att mitt liv hade ett större syfte, drev mig att expandera mitt tänkande och min inre andlighet.

Men även om jag kallade mig bekännande kristen under 5-6 år tycktes inte ”frälsningen” riktigt bita på mig. Sökandet efter meningen med livet fortsatte. Idag ser jag det som att erfarenheten var ett nödvändigt steg på vägen vidare. Att utforska kristendomen och min egen tro, var ett bra sätt att låta själen växa, helt enkelt. I ett annat land eller en annan tid hade säkert en annan religion och en annan ”tro” fyllt samma funktion lika bra. Ödmjuk inför andra människors letande efter svaret på samma frågor, gick jag hur som helst vidare.

Under de kommande tio åren plockade jag nya bitar och fann nya djup genom diverse universitetsstudier samt genom ett ständigt plöjande av böcker inom personlig utveckling. Och i takt med ökad livserfarenhet har jag förstås kommit att möta liv och död i olika former, genom släktingar och vänner och inom familjen. Åldrande, sjukdom, olyckor, självmord, bebislycka och framtidsplaner i ett enda virrvarr. Så som livet är. Och jag kan faktiskt fortfarande komma på mig själv med att sjunga mer eller mindre osammanhängande ordramsor födda i nuet. Idag utvidgat även till engelska. Och jag gissar att de flesta skulle dra på smilbanden om de råkade höra mig…låt vara av andra anledningar än när jag var liten? 😉

Men har jag då funnit meningen med livet, som bloggrubriken antyder? Svaret är ”ja”. Och det är helt enkelt att leva det. Låta livet gripa tag i mig, här och nu, då och förr, sen och alltid. På sätt och vis lite mer så som jag började livet, innan alla mina egna komplicerande och begränsande tankar ställde till det. De tankar som försöker kontrollera, skapa ordning och förutsägbarhet i tillvaron. Jag älskar min förmåga att tänka, tro inte annat. Och mina tankar kan jag ha stor glädje av i många sammanhang, som när jag ska planera, lösa problem eller lära mig något. Men för att närma mig livets mening behöver jag släppa många av dem. Bli en del av allt, i stället för att betrakta det inifrån mig själv, instängd i mitt eget huvud.

hjarnan_offline_knappas_knapp-rbf815a46421743e7b4ec378d26c64e67_x7j3i_8byvr_512

Om du vore mindre fast i dina egna tankar – vad är det första verkligt meningsfulla du skulle göra just nu, i ditt liv?

energi och kärlek
Annika

Tre framgångsrika sätt att uppgradera dig själv; och en bra anledning att börja göra det

Personlig utveckling. Vad väcker begreppet för känslor och associationer hos dig? Är det ett uttjatat, klichéartat och kanske till och med ytligt uttryck, som du anser att både media och folk i allmänhet slänger sig med – kanske för att framstå bättre än andra? Eller är det en självklar del av tillvaron och något genuint viktigt för dig, i ditt eget liv?

Oavsett vilken inställning du har, vill jag att du funderar en stund på följande; kan man egentligen undgå personlig utveckling? Jag tror faktiskt inte det. Därmed inte sagt att jag med utveckling menar något som leder till något bättre eller önskvärt alla gånger, utan snarare att vi förändras hela livet. Vissa mer och tydligare än andra. Men helt säkert är att ingen kan gå genom livet utan att påverkas. Och när vi påverkas kommer vi att i någon mån också utvecklas. Så det intressanta är kanske HUR vi utvecklas och på vilket sätt det bidrar till oss själva, andra och omvärlden.

Jag tänker så här mot bakgrund av detta. Visst vore det väl ändå klokt att ta lite kontroll på sin egen utveckling? Se till att den leder till något gott, något jag vill och i önskad riktning – åtminstone för mig själv. Visst vore det smart att se till att det blir kontinuerliga och funktionella uppgraderingar, och inte bara ständiga tilläggsprogram för att komma tillrätta med virus och buggar i ett system som egentligen redan för länge sedan är ”outdated”.

uppgradering

Tre vägar till uppgradering av dig själv

Men hur gör man då? Ja, det finns säkert många svar på den frågan och säkert inget som passar alla. Men här kommer i alla fall tre tips från mig, baserade på mina egna erfarenheter samt observationer av andra som verkar lyckas väl!

1. Uppgradering genom kunskap

Först ett klassiskt men ändå fortfarande lika relevant sätt att uppgradera sig själv. Vi lever våra liv mångt och mycket utifrån vår kunskap om oss själva, andra och världen. Ju mer kunskap vi tillägnar oss ju fler möjligheter har vi att välja väg, sätta mål och även finna lösningar på problem och utmaningar. Kunskap kan vi inhämta överallt och hela tiden, men vi bör göra det med någon slags plan och med ett kritiskt tänkande. För det finns inte någon absolut kunskap, en gång för alla fastlagd, oantastlig och evigt sann. Men all kunskap är därmed inte lika giltig, utan kvaliteten på den kan givetvis variera, liksom hur användbar den är för oss i våra liv. För att uppgradera dig genom kunskap, gäller det alltså att ha ett både ständigt nyfiket och kritsikt sinnelag. Var aldrig nöjd med vad du redan vet, om du vill utvecklas, alltså!  

2. Uppgradering genom utmaning

Våga konkret utmana dig själv och dina föreställningar. Inte minst just de som handlar om dig själv och vad du klarar av. Ge dig själv regelbundet utmaningar som känns obekväma och ”utanför boxen” just för dig. Jämför dig alltså inte med andra, men låt dig gärna inspireras av dem och deras ”bedrifter”. Det kan vara tillsynes både  små och stora saker, poängen är att det ska vara obekvämt och utmanande just för den du är, för att ge en bestående uppgradering. Vare sig du lyckas eller misslyckas är chansen stor att dina erfarenheter leder till något positivt och omvälvande.

3. Uppgradering genom sårbarhet

Bejaka sårbarheten hos dig själv regelbundet. Se till att du inte fastnar i trygghetsträsket där försvarsmurar och stridsberedskapen härjar. Självklart har vi alla rätt till vår integritet och behöver stå upp för oss själva och det vi tror på. Men se upp så det inte blivit ett hinder för din egen utveckling! Vi människor är av naturen sårbara, och är dessutom väl rustade för att vara det. Mycket av mänsklighetens utveckling har berott på vår sårbarhet, såväl rent fysiskt som socialt och emotionellt. Genom att tillåta dig att känna dig sårbar, vilsen och osäker, kan du mer fritt utforska nya vägar och perspektiv. Du tillåter dig att bli påverkad i grunden av din omgivning, vilket kan leda till en helt oväntad och häftig uppgradering av dig själv. En bättre anpassad version, helt enkelt! En mikro-evolutionär konsekvens, om du så vill.

Varför aktivt söka personlig uppgradering?

Ja, varför inte? Om allting i din omgivning utvecklas, hur länge tror det att det dröjer innan du känner av en bristande kompatibilitet med andra, tillvaron och världen? Som jag inledde så är jag övertygad om att du alltid kommer att utvecklas bara av att du ingår i ett större sammanhang, men att det till stor del riskerar att ske omedvetet och okontrollerat. Varför inte då ta kontrollen och aktivt sätta dig vid rodret? Helt enkelt för att du då kommer få en så fantastiskt mycket roligare, mer spännande, omväxlande, och troligen även mer meningsfull, resa här i livet!

Men det är klart, alla kanske inte vill det. Somliga kör kanske hellre vidare med ett hackande gammalt operativsystem, även om det begränsar dem i onödan. Jag dömer ingen. Det är varken något jag vill eller har rätt till. Men jag vill utmana dig att fundera på om du verkligen inte vill utvecklas, eller om du bara fastnat i någon av alla möjliga fällor… ”Jag behöver inte, för jag kan/vet redan vad jag behöver veta/kunna”. ”Jag kan inte, det är redan för sent, jag har inte tiden, energin, förutsättningarna som behövs.” ”Jag vågar inte, det är farligt, jag känner mig rädd, osäker, duger inte, kan förlora för mycket.”

I dare you to try!

10-dare-you-today

20 tankar som hindrar dig att knyta kontakter; och ett sätt att överlista dem!

Knyter du dig själv istället för kontakter?

Utvecklar du inte de kontakter du egentligen vill ha och behöver? Känns ditt sociala och professionella liv ofta fyllt av begränsningar, trots att du verkligen anstränger dig och försöker nå framgång? Trots att du har drömmar, visioner, intentioner, avsikter och till och med sätter mål som du medvetet jobbar mot? Jag har upptäckt en sak som i alla fall gäller i mitt eget fall, och därför kanske också kan gälla dig? Jag säger inte att det är så, men läs vidare och bestäm sedan själv!

Begränsande uppfattningar

Jag ska avslöja något väldigt personligt för dig. Det är inget jag är stolt över eller bekväm med. Och det är inget som i sig själv leder till något gott i mitt liv. Ändå är det avgörande för mig att våga se det, om jag ska kunna förändra något på riktigt. Om jag ska nå dit jag vill, bli den jag vill vara och uppleva det jag vill uppleva, min egen tid här på jorden.

Vad är det då jag har upptäckt? Jo, jag sitter fast i ett system av begränsande grundläggande uppfattningar om mig själv. Ja, helt säkert även om andra och hela tillvaron också, men det är i sammanhanget inte riktigt lika avgörande. Inte lika illa som att jag helt enkelt har ett helt trossystem om mig själv inbyggt i hjärnan. Och det styr mig i mitt sätt att ta kontakt med andra och bygga nätverk – både privat och i företags- och yrkeslivet. Precis som ditt eget styr dig. Hur jobbigt är inte det att inse?

limiting beliefs

20 vanliga tankar som hindrar dig

Ta en titt på den här, långt i från fullständiga eller vetenskapligt framtagna, listan och se om något slår an inom dig och kanske känns igen. Händer det möjligen att du utan att riktigt vara medveten om det tvekar att ta kontakt, eller avstår att gå vidare med den, på grund av någon av nedanstående tankar/uppfattningar om dig själv?

 1. Jag kan inte ändra mig/jag är som jag är
 2. Jag kan inte göra någonting rätt/kommer göra bort mig
 3. Jag är störande för andra
 4. Jag är en knepig människa
 5. Jag är irriterande/jobbig/dryg
 6. Jag är en (född) förlorare
 7. Jag är otillräcklig
 8. Jag är underlägsen
 9. Jag är för annorlunda/passar inte in
 10. Jag är inte nog smart/välutbildad
 11. Jag är inte bra nog
 12. Jag är inte intressant nog
 13. Jag är socialt klumpig/bortkommen
 14. Jag är ful/oattraktiv
 15. Jag är omöjlig att älska/inte älskvärd
 16. Jag är konstig/knäpp
 17. Jag är inte värd andras uppmärksamhet/inte nog viktig
 18. Jag har inget vettigt att säga/är inte nog vältalig
 19. Relationer är i grunden något svårt
 20. Det är något fel på mig

Grattis! Du är mänsklig och ganska lik många andra av oss. Frågan är om du tillhör dem som vill och orkar ta tag i detta och börja förändra?

Nyckeln till framgång

Att få syn på sina egna tankar och trosuppfattningar är otroligt möjliggörande. För det man kan se att man tror på och uppfattar som sant, kan man ju ifrågasätta och även ändra på. Och det är något i alla fall jag har börjat att göra på allvar. Ibland går det riktigt bra och ibland halkar jag i diket och klänger fast vid tryggheten i det invanda – även när det hindrar mig själv. Men ju mer jag övar desto bättre går det.

Och nyckeln till framgång i all förändring är att lära sig se och skilja på vad som begränsar helt i onödan, och vad som är verkliga hinder att ta sig förbi. De tu kräver nämligen helt olika strategier. Du som läst ända hit är tillräckligt klok för att förstå, att dina begränsande uppfattningar om dig själv hör till den första kategorin. Så frågan är om du också är tillräckligt klok och modig för att ta tag i detta? Så att du blir mer framgångsrik i alla dina relationer, i det sociala livet och när du bygger dina professionella nätverk?

Ett sätt att överlista dina tankar

Nu till pudelns kärna. För jag skulle ju inte lockat dig att läsa den här bloggen om jag inte ville erbjuda dig lite hjälp på vägen – eller hur? Du ska få ett väldigt kraftfullt coachverktyg av mig alldeles gratis och utan krav på motprestation. Du behöver inte ens ta emot det. Faktum är att du redan besitter det, och som liten använde du det dessutom dagligen för att växa, utvecklas och nå dit du ville. Om du väljer att nyttja det igen lovar jag dig – kanske inte explosionsartad framgång, även om det mycket väl kan inträffa – men en spännande personlig upptäcksresa, som sakta kan förändra ditt liv och din karriär. For real. Allt du behöver göra är att lära dig att överlista dig själv och dina invanda och ofta omedvetna tankar om dig själv.

Utgångspunkten har jag redan introducerat dig i, och det handlar alltså om att upptäcka och känna igen just dina egna begränsande tankar och trosuppfattningar om dig själv. Helst direkt när de dyker upp. Till en början kanske det sker först långt efteråt, men du kan öva på att bli snabbare, vilket är viktigt för att få full effekt av verktyget. Det är jobbigt, men värt det. Några av mina egna favoriter som hindrar mig att ta eller utveckla kontakter är; Jag kan inte ändra mig/jag är som jag är, Jag är irriterande/jobbig/dryg, Jag är inte intressant nog, Jag är annorlunda/passar inte in, jag är socialt klumpig/bortkommen samt Jag är inte värd andras uppmärksamhet/inte nog viktig.

Gott så. Men nu till Det magiska tricket som kan förändra det hela även för dig! Bestäm dig helt enkelt medvetet för att koppla på din nyfikenhet och börjar utforska om det verkligen är sant i andras ögon, det där som du tänker om dig själv och som ibland – eller ofta – hindrar dig. Äkta nyfikenhet är det verktyg du alltid har tillgängligt och kan använda för att överlista dig själv! Tro mig, för jag har provat. Många gånger. Och i 99,9% av fallen kan jag erkänna att mina egna tankar och uppfattningar om mig själv, är endast just mina.

Nyfikenhet – källan till all utveckling

Så, nästa gång hjärtat bultar, knäna känns svaga och hjärnan går i stå när du står inför någon du skulle vilja etablera kontakt med, prova att överlista dig själv genom kraften i din nyfikenhet. Andas djupt några gånger och försök fånga vilken tanke eller trosuppfattning om dig själv som slagit in. För oftare än du tror är det där knuten sitter, även om du hellre fokuserar på föreställningar om den andre eller något annat och därmed lurar dig själv. (För gud förbjude, dig är det ju inget fel på!? Och nej, det är det inte heller, men du går kanske omkring och tror det! Helt i onödan!)

curiosity-killed-cat-large-msg-129168233499

När du hittar vad du tänker/tror om dig själv, så var nyfiken på det. Äkta, genuint, nyfiken. Är detta verkligen sant? Hur vet jag det? Vad har den här människan sagt, eller gjort som tyder på det? Hittar du inget djupt avskräckande som stöder din egen oro, så utmana dig själv och flytta nu över din nyfikenhet helt på den du är intresserad av istället. Ta nyfiken kontakt, eller gå ett steg längre i den du redan tagit – om så bara för att se vart det leder! Nyfikenhet är en enorm källa till utveckling, en grund för goda relationer och nya, spännande kontakter, samt en kraft som kan försätta berg. Till och med de som vi själva byggt upp runt om kring oss, i våra stackars hjärnor.

Just go for it!

Couriosity didn’t kill the cat. Limiting beliefs did. 😉

curiosity-killed-the-cat

energi och kärlek
Annika

Visionera mera!

Som coach ser jag inga begränsningar hos mina klienter och är uppriktigt öppen, för att i princip allt är möjligt. Men som Annika, när jag ”ibland går klädd som en vanlig kvinna”, är jag förstås fortfarande allt som oftast kvar i mitt eget land av självbegränsningar och egna tvivel. Det är som det ska och lär nog aldrig ändras.

Men. Och nu kommer ett viktigt ”men”. Idag kan jag se att det är just självbegränsningar och tvivel, och inte fakta eller sanningar. Och idag vet jag också att jag själv kan få hjälp att snabbare komma förbi mina egna mentala eller känslomässiga hinder. Om jag vill och behöver.

Jag vet också att det finns många bra sätt att på egen hand höja ribban för vad som är möjligt. Ett sätt är att tillåta sig att visionera mera, att drömma fritt, att fantisera och att visualisera som om det redan vore sant. Våra drömmar och visioner är det enda verktyg vi har som kan förändra vår upplevelse av verkligheten. Töja, tänja och expandera den utanför sin nuvarande självbegränsning. Endast en tanke som går utanför det redan ”sanna”, kan upptäcka något nytt, något mer, något annat. Och allt vi kan föreställa oss har potential att bli verklighet. Det är inte säkert att det blir det förstås, men det är en helt annan sak!

En sak kan du dock vara helt säker på, och det är att om du inte ens har drömt och visualiserat det, så lär det aldrig hända heller. Så dream BIG och se till att färglägga dina visioner bortom allt vett och sans – och framför allt, låt aldrig någon annan tala om för dig vad som är möjligt i just Din Verklighet!

energi och kärlek/Annika